Viasea
Viasea_White

Woordenlijst

Zoeken
Acroniem
Aanduiding
Betekenis
ADR
Dangerous Goods by Road (ADR)
Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen - wegtransport
AGS
Aden Gulf Surcharge
Piraterij risico toeslag bij vervoer door de Golf van Aden
ATA
Actual time of arrival
Daadwerkelijke aankomstdatum
B/L
Bill of Lading
Transport overeenkomst / waardepapier
B-2-B
Business to business
Er wordt uitsluitend zaken gedaan met bedrijven
B-2-C
Business to consumer
Er wordt uitsluitend zaken gedaan met particulieren
Bar-kode
Bar code
Identificatie code van de goederen
CAF
Currency adjustment factor
Toeslag op de factuur om wisselkoersschommelingen te dekken
Cbm
Cubic metre
Kubieke meter
Certificate of Origin
Certificate of Origin
Certificate die de oorsprong van goederen aangeeft
CFR
Cost and freight
Kostprijs en vracht
CIF
Cost, Insurance and Freight
Kosten, verzekering en risico voor rekening van de koper vanaf aankomst in de loshaven
CIP
Carrige and insurance paid
Vrachtvrij inclusief verzekering
Consignee
Recipient
Ontvanger van de goeder
Conversion key
Conversion key
Omrekenformule
CPT
Carriage paid to (destination)
Vrachtvrij tot
DAP
Delivered At Place
Franco tot overeengekomen plaats
DAT
Delivered at Terminal
Franco terminal bestemming
DDP
Delivered Duty Paid
Franco inclusief rechten, overeengekomen plaats van bestemming
Deep sea
Sea freight between continents
Verscheping waarbij intercontinentale routes worden bevaren
Demurrage
Rental fee
De vergoeding die rederijen aan hun cliënten berekenen voor het gebruik van hun containers buiten de vrije periode nadat deze de terminal hebben verlaten.
Detention
Rental fee containers
Container huur na vrije periode
DGR
Dangerous goods regulations
Wetgeving vervoer gevaarlijke goederen - luchtvracht
Dry bulk cargo
Dry bulk cargo
Losgestorte droge lading in bulk
EAN
European Article Numbering
Ieder artikel/product heeft een identiek Europees vastgestelde code
EDI
Electronic Data Interchange
De elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen.
ETA
Estimted time of arrival
Verwachte aankomstdatum
ETD
Estimated time of departure
Verwachte vertrekdatum
EUR-1 certificate
EUR-1 certificate
Certificaat inzake het goederenverkeer in het handelsverkeer tussen de EU en de met de EU geassocieerde landen
EXW
Ex works
Kosten en risico voor rekening van de koper voor het gehele traject
FAS
Free alongside ship
Kosten en risico voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen in de kraan hangen bij belading van het zeeschip
FCA
Free Carrier
Vrachtvrij tot vervoerder
FCL
Full container load
Container volledig vol beladen met één vracht
Feeder
Feeder
Relatief kleiner schip welke verscheping verzorgt naar de kleinere havens. Port to port
FEU/FFU
Forty foot Equivalent Unit
Veertig voet container Een container met de afmeting van 40 voet wat gelijk staat aan
FOB
Free on board
Vrij aan boord
Freight weight
Freight measurement
De afmetingen en het gewicht van de goederen
FSC
Fuel Surcharge
Extra kosten voor transport
GSP Certificate
General System of preference
APS, algemeen prefentieel systeem Een tariefpreferentie is een handelspolitieke regeling. De EU heeft met een aantal landen preferentiële handelsovereenkomsten gesloten. Dit zijn afspraken waarin is bepaald dat wegens invoer van bepaalde producten uit bepaalde landen geen invoerrechten worden geheven of een verlaagd percentage invoerrechten.
HBL
House bill of Lading
Expediteurs bill of lading
LCL
Less than container load
Container beladen met diverse kleinere vrachten
Liners own
The shipping Lines own
Container van de rederij
LM
Loading meter
Strekkende meter in een laadunit (trailer, container, etc)
Lo/Lo
Lift on/lift off.
Laden aan boord van een schip door middel van een kraan
MBL
Master bill of Lading
Rederij b/l
Notify party  
Notify party  
Bij aankomst de partij die moet worden gecontacteerd in verband met de aankomst van de goederen
NVOCC
Non Vessel Operating Common Carrier
Een forwarder die géén eigen schepen heeft maar wel als reder opereert
POD
Port of discharge
Haven waar de goederen gelost worden
POL
Port of loading
Haven waar de goederen geladen worden
Reefer
A refrigerated container
Een temperatuur geregelde container
Ro/Ro
Roll on / Roll off
Laden aan boord van een schip dmv eigen wielen, met óf zonder trekkende eenheid
SECA
Sulphur Emissions Control Area
Emissie controle gebieden voor shipping. Er zijn voor shipping specifieke emissie beperkingen binnen deze geografische gebieden. Shipping bedrijven in deze gebieden zijn verplicht om brandstof te gebruiken met lagere zwavel emissie dan de traditionele brandstof. De kosten van deze verplichte brandstof wordt aan de vrachtinkoper belast als een SECA-toeslag op de factuur.
Shipper
Sender
Degene die de goederen verstuurd
Shippers own
Property of client
Container eigendom van de verlader
Short sea
Short sea
Verscheping van goederen over een traject dat ten minste voor een deel uit zee of oceaan bestaat, maar waarbij de oceaan niet wordt gekruist
SSC
Security Surcharge
Toeslag ten behoeve van veiligheidsgarantie
Stevedore
Stevedore - terminaloperator
Degene die verantwoordelijk is voor het gebalanceerd laden en lossen van schepen
Stripping
Unloading
Lossen
Stuffing
Loading
Belading van containers
TEU
Twenty foot Equivalent Unit
aanduiding voor de afmeting van een container. 1 Teu staat gelijk aan 20 voet container
THC
Terminal Handling Charge
Kosten voor handelingen van de container op de terminal
Transit port
Transit port
Een doorvoerhaven vervoert de met zeeschepen aangevoerde goederen in kleinere schepen verder het binnenland in
VAL
Valuable Cargo
Goederen die ene hoge waarde vertegenwoordigen
VGM
Verified Gross Mass
Verified Gross Mass
W/M
Weight/Measurement
Gewicht en afmeting van de goederen
Wet bulk cargo
Wet bulk cargo
Losgestorte natte lading in bulk